Opphavsrett og ansvar for torp.no Lukk x

torp AS er innehaver av domenenavnet www.torp.no og har opphavsretten til alt innhold på nettsidene, med mindre annet er angitt i det enkelte tilfellet.
Opphavsretten omfatter alt materiale som er publisert på denne nettadressen. Dette gjelder
også materiale som i ettertid er slettet eller endret av Avinor.
ikke-kommersiell bruk, forutsatt at Avinor oppgis som kilde. Det er ikke tillatt å gjøre noen
korrigeringer eller endringer i materialets innhold. Det er heller ikke tillatt å ta gjentatte og
the content of the material, is not allowed. Repeated and/or automatic copying of all or part of
automatiske kopier av hele eller deler av nettsidene. Avinors pressefoto kan kun brukes til
artikler og liknende om Avinor eller våre lufthavner, dersom annet ikke er avtalt.
Det er tillatt å opprette lenker til internettadressen forutsatt at rammer (frames) eller inline-
lenking ikke benyttes. Lenker må ikke benyttes i reklameøyemed eller for andre kommersielle formål.
Avinor gjør oppmerksom på at det kan forekomme feil på websidene. Vi påtar oss ikke
ansvar for bruk av informasjon som er gjort tilgjengelig på Avinors nettsider eller på sider
som det henvises til. Avinor påtar seg heller ikke ansvar for direkte eller indirekte tap eller skade som kan oppstå som følge av at slik informasjon er ukorrekt, ufullstendig eller
misvisende.
Enhver tvist relatert til nettsiden www.avinor.no eller denne avtale reguleres av norsk lov.
Sist oppdatert 7. februar 2012 av Avinor