Terms And Conditions

Vilkår og betingelser for forhåndsbestilling av parkering på nett – Online Booking

Vilkårene inneholder viktig informasjon og de angir rettigheter og plikter for de hendelser kjøpsavtalen omfatter for begge parter. Sist oppdatert, juli 2018


 

1. Introduksjon.

 

1.1 Introduksjon til vilkår og betingelser

Disse vilkår og betingelser (heretter "Vilkår") gjelder for alle forhåndsbestillinger gjennomført via www.apcoa.no og alle andre nettadresser som drives av Apcoa Parking Norway AS for forhåndsbestilling av parkering (sammen referert til som "Nettstedet"). Vennligst les nøye gjennom vilkårene for Nettstedet.

1.2 Eier av nettsted

Når du besøker eller bruker et av våre nettsteder, aksepterer du at du bare kan gjøre dette til privat bruk. Det er ikke lov å kopiere, distribuere, endre, publisere, linke eller bruke noe av den informasjonen som finnes på nettstedet bortsett fra til eget privat bruk, med mindre Apcoa Parking Norway har gitt skriftlig tillatelse til slik bruk. Bruk av et hvilket som helst verktøy for å overvåke eller forstyrre vårt nettsted er forbudt. Du forstår og aksepterer at EuroPark kan ekskludere deg fra sitt nettsted uten forutgående varsel hvis du misbruker eller bryter vilkårene for bruk av Nettstedet. Ved misbruk kan EuroPark anmelde saken til politiet og ta rettslige skritt for å få kompensasjon for eventuelt økonomisk tap eller skade.

1.2.1 www.apcoa.no

Nettstedet www.apcoa.no eies av Apcoa Parking Norway AS som er et registrert selskap i Norge.
Apcoa Parking Norway AS | Pb 4754 Nydalen | N-0421 Oslo | +47 22 05 75 00 | Org nr 929 292 065MVA

1.2.2 Nettsted for forhåndsbestilling av parkering http://parkering.torp.no

Nettsted tilhørende parkering.torp.no drives av Apcoa Parking Norway, på oppdrag av Sandefjord Lufthavn AS for salg av forhåndsbestilling av parkering. Det er Sandefjord Lufthavn AS som er eier av parkeringsområdene på lufthavnene. Kundedatabasen eies av Sandefjord Lufthavn AS, men benyttes i den daglige driften av Apcoa Parking Norway.

«Apcoa Parking (UK) LTD Uxbridge GB», er søsterselskapet til Apcoa Parking Norway. Apcoa UK driver tilsvarende nettsteder for andre lufthavner i Europa og står sammen med Apcoa Parking Norway for den daglige driften av sidene. Dette betyr at kvaliteten blir sikret av den lange erfaringen til en av verdens fremste aktører på nettopp denne typen nettsted.

1.3 Kontaktinformasjon kundesenter

Apcoa Parking Norway kundesenter: E-post kundesenter@apcoa.no, Tlf +47 22 05 75 00

1.4 Øvrige forkortelser

I disse vilkårene vil referanser til "lufthavnen" bety referanse til den aktuelle lufthavnen det bestilles på (altså for parkeringsområdene på den aktuelle lufthavnen). "Du" og "din" refererer til den person som gjennomfører en bestilling via nettstedet til Apcoa Parking Norway.  "Vi" og "oss " refererer til Apcoa Parking Norway og den aktuelle lufthavnen, som beskrevet ovenfor. Kjøpsavtalen er dermed gjennomført mellom” deg” og” oss”.

 

2. Generelle bestemmelser for forhåndsbestilling på våre nettsider.

 

2.1 Godkjenning av kjøp anses som aksept av vilkår

Ved å benytte nettsiden anses vilkårene akseptert av deg i det tilfellet du faktisk bestiller en parkeringsplass på siden. Hvis vilkårene brytes kan Apcoa Parking Norway ekskludere deg fra nettstedet og/eller anmelde forholdet. Vilkårene vil til enhver tid være tilgjengelig gjennom hele kjøpsprosessen.

2.2 Minimum og maksimum parkeringstid

Minimum- og maksimum parkeringstid varierer fra produkt til produkt. Når du betjener kalenderfunksjonen, vil de optimale tilbudene for din parkeringstid komme opp i søket som presenteres som et forslag til bestilling.

2.3 Hvor tidlig/sent ute i forveien det kan bestilles

Hovedsakelig kan en reservasjon gjøres fra 12 måneder før parkeringens start, og senest inntil 5 timer før selve parkeringens start (parkeringens start = innkjøring i det enkelte parkeringsanlegg). Merk at enkelte produkter vil ha en annerledes tidslinje. Når du betjener kalenderfunksjonen, vil de optimale tilbudene for din parkeringstid komme opp i søket som presenteres som et forslag til bestilling.

2.4 Reservert plass

Når du forhåndsbestiller vil det alltid være plass til nettopp din bil i parkeringsanlegget der plassen er bestilt. Det er imidlertid ikke reservert èn bestemt fast plass. Vi oppfordrer deg derfor til å parkere på første ledige plass som ikke er merket med ”reservert”, HC eller EL-bil (med mindre du har gyldig tillatelse til å stå der).

Avgift skal betales også for EL-bil, og kjøretøy med HC tillatelse for å parkere i parkeringsanlegget.

Overtredelse av bestemmelsene kan medføre kontrollavgift og fjerning av kjøretøy. Fører er ansvarlig for kontrollavgiften og kostnader ved fjerning (borttauing) / forvaring.

2.5 Skilter viser fullt/stengt

Selv om skiltene for et parkeringsområde viser fullt eller stengt, vil det være holdt av plass for kunder med gyldig forhåndsbestilling for det aktuelle parkeringsområdet.

2.6 Påregn god tid

I høysesong som sommer, påske og jul anbefaler vi deg at du påregner ekstra god tid til parkering, da belegget i de ulike parkeringsområdene kan være høyere enn det normalt sett er i det enkelte parkeringsanlegg. Se også punkt 4.4.

2.7 Bestillingen tilhører deg

Det er ikke anledning til å forhåndsbestille parkeringsplass i en annens navn. Bestillingen kan ikke overføres fra deg til en annen person, eller til et annet parkeringsområde/parkeringssted (f.eks en annen lufthavn eller liknende).

2.8 Tidsgyldighet for bestilling

Bestillingen er kun gyldig for den dato/tidspunkt/parkeringsområde og den lufthavn spesifisert I din bestilling. Dersom du parkerer utover den tiden som er forhåndsbestilt vil dette medføre tilleggsberegning av parkeringsavgift etter de takster som gjelder for dette i det enkelte parkeringsanlegg.

 

3. Bestillingsbekreftelse og kvittering.

 

3.1 Bestillingsbekreftelse og kvittering

Når du bestiller parkering via nettstedet, vil du motta en bestillingsbekreftelse/kvittering på den e-postadressen du har oppgitt når du forhåndsbestilte. Av denne vil alle bestillingsdetaljer i den aktuelle bestillingen fremgå.

Transaksjonen vil på din faktura eller kvittering fra banken, være merket med «APCOA PARKING (UK) LTD UXBRIDGE GB». Se også punkt 1.2.2.

 

4. Bruk av parkeringsområdet med forhåndsbestilt plass.

 

4.1 Gitte priser på nettstedet

Parkeringsplassene er priset per hele eller delvise døgn. Prisene kan endres uten forvarsel grunnet endringer i kapasitet/tilbud/etterspørsel. Tilbudet du har mottatt er kun gyldig på tidspunktet for bestilling og basert på ditt valg av tid og dato på nettstedet. Antall døgn og pris er beregnet på grunnlag av tidspunktet du velger å gjennomføre bestillingen på. Alle priser på nettsiden vises i norske kroner og inkluderer MVA etter gjeldende sats (25%).

4.2 Parkering på ”overtid”

Dersom inn- og utkjøringstidspunktet endrer seg fra det du har bestilt (som et resultat av den faktiske medgåtte parkeringstiden), vil dette resultere i en ny 24 timers periode ut over det du har bestilt, og du vil være ansvarlig for den ekstra døgntaksten (døgntaksten blir da belastet etter normal pris). Normal pris er tilgjengelig ved inngangen til parkeringsområdet og eller på våre nettsider. Mellomlegget som har medgått må betales før du forlater området. Vær oppmerksom på at dette gjelder uavhengig av årsaken til at du har utvidet parkeringstiden.

4.3 Innkjøring- og utkjøringsprosedyre

Når du kjører til innkjørings bommen ved det parkeringsanlegget du har bestilt plass i, er det viktig at du følger de instruksjonene du har fått tilsendt (via e-post).
 

Vennligst sørg for at du er forberedt og har lagt inn riktig skiltnummer under "Mine reservasjoner". Dersom du ikke ligger inne med riktig skiltnummer kan dette medføre at du vil måtte betale dobbelt.

Dersom du har benyttet mer tid enn forhåndskjøpt parkeringstid på området (se punkt 4.2), kan den ekstra/endrede parkeringstiden betales direkte i automaten eller på mobilparkering.com innen 48 timer. Følg instruksjoner på displayet i betalingsautomaten. 

4.4 Ditt kjøretøy hensettes på eget ansvar

Apcoa Parking Norway og Lufthavnen benytter betydelige ressurser for å påse at områdene er så sikre og trygge som mulig. Likevel kan vi ikke garantere til enhver tid 100 % sikkerhet/trygghet på parkeringsområdene

Når du har parkert ditt kjøretøy er det ditt ansvar å:

 1. Låse det forskriftsmessig
 2. Omhyggelig lukke alle vinduer/dører/bagasjerom og liknende
 3. Sette på håndbrekk på forsvarlig vis
 4. Sette på eventuell alarm, startsperre, rattlås og liknende
 5. Ikke forlate dyr/kjæledyr eller personer igjen I bilen
 6. Påse at dine eiendeler er plassert I et låst forsvarlig rom og ikke er lett synlige I bilen

Apcoa Parking Norway kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle tap eller skader som oppstår på kjøretøyet eller eiendeler ved unnlatelser av å følge det ovennevnte.

Apcoa Parking Norway tar ikke ansvar for:

 1. Skader på ditt kjøretøy (enten det er uforskyldt eller hærverk)
 2. Tyveri av eller fra ditt kjøretøy under den tiden det har stått parkert. Med mindre slik skade eller tyveri er forårsaket av uaktsomhet av Apcoa Parking Norway, og da bare I den utstrekning at denne uaktsomheten direkte har medført skaden/tyveriet
 3. Alle skader eller tyveri fra ditt kjøretøy som skjedde under ditt opphold skal meldes til Apcoa Parking Norway sitt personale før du forlater parkeringsområdet. Benytt calling eller telefon. 

4.5 Oppførsel på parkeringsområdet og lufthavnområdet forøvrig

A) Du må kjøre forsiktig og ansvarlig på parkeringsområdene og lufthavnsområdene forøvrig. Du må også sørge for at alle barn og dyr har tilsyn og til enhver tid er under oppsyn når de ferdes i parkeringsanleggene og området rundt. Det er mye trafikk på en lufthavn, så pass på trafikk og kjøretøy.

B) Du må overholde all retningsbestemt skilting og andre instruksjoner når du ferdes på parkeringsområdet og på lufthavnens områder forøvrig.

4.6 Kjøretøy som ikke avhentes etter endt parkeringstid

Hvis du ikke henter bilen din før det har løpt 30 døgn etter utkjøringsdatoen som angitt I forhåndsbestillingen, må du ta kontakt med oss og spesifisere følgende:

 1. Kjøretøyets registreringsnummer og andre kjennetegn
 2. Parkeringsområde og omtrentlige posisjon på området
 3. Årsaken til at du ble forhindret fra å hente kjøretøyet, samt informasjon om forventet dag du vil være tilbake for å hente det

I tilfeller hvor vi ikke mottar skriftlig varsel som nevnt over anses bilen anses som forlatt. 
I slike tilfeller vil vi ha rett til å taue bort bilen for eiers regning samt belaste bestillerens kredittkort for medgått parkeringstid (med mindre vi får beskjed om å gjøre noe annet skriftlig).

4.7 Ankomst til terminalen

Parkeringsområdene er plassert geografisk på ulike steder i forhold til terminalen.

A) I din bestillingsbekreftelse/kvittering finnes en link med et kart over lufthavnen. Dersom du ikke er kjent på lufthavnen fra tidligere, ta en utskrift av kartet, slik at du vet hvor du skal kjøre og gå for å komme deg til terminalen.

 B) Vær oppmerksom på at du er nødt til å sette av passende med tid til gangavstanden fra området og inn til terminalen. Anslått normal gangavstand er spesifisert på nettsiden. Sett også av en anslått tid for å finne parkeringsområdet og en ledig plass der, pakke bagasje ut av bilen, låse den og liknende. I høysesong (som ved de store ferietidene og høytidene) er det anbefalt å sette av ekstra god tid på grunn av høy trafikk.

D) Apcoa Parking Norway og Lufthavnen er ikke ansvarlig for hvis du ikke rekker din flight eller check-in, fordi du satt av for kort tid til parkering/gangavstanden. Dersom du er usikker og har behov for en anslått tid totalt, eller nærmere informasjon om gangveier/områder, ikke nøl med å ta kontakt med Apcoa Parking Norway sin kundeservice.

 

5.  Kansellering/endring av forhåndsbestilling samt refundering.

 

5.1 Generelt om kansellering og endring

Dersom du ønsker å kansellere eller endre din bestilling kan dette gjennomføres via nettsiden som ble benyttet ved forhåndsbestillingen. Klikk på ”Mine Reservasjoner” på nettsiden og følg de instruksjoner som kommer i skjermbildet. Vær oppmerksom på at ikke alle produkter kan kanselleres eller endres:

 1. Enkelte produkter kan BÅDE endres og/eller kanselleres
 2. Enkelte produkter kan verken endres eller kanselleres
 3. Enkelte produkter kan ENTEN endres ELLER kanselleres

Dette kan ha sammenheng med tilbudet som gis. Det kan være tilknyttet en avgift for endring/kansellering. Egenskaper som begrenser det enkelte produkt er tydelig definert på nettstedet. Se også punkt 5.3.

5.2 Tidsfrist for kansellering og endring

For å være gyldig må Apcoa Parking Norway motta din kansellering og eller endring senest 24 timer før den originale bestillingens innkjøringsdato og innkjøringstidspunkt. Dersom vi mottar dine endringer senere enn dette, vil det ikke være mulig å kansellere eller endre din bestilling.

5.3 Avgift ved kansellering og endring

For enkelte produkter kan det medføre en avgift å kansellere og/eller gjøre endringer, mens for andre produkter medfører det ingen kostnad. Dette henger sammen med kampanjevirksomhet. Bestiller man for eksempel et sterkt rabattert produkt som kun er gyldig i en gitt tidsperiode, og ønsker å endre tidspunktet til en tid utenfor kampanjeperioden, vil endringsavgiften bety det tilsvarende mellomlegget i forhold til den gjeldende parkeringsavgiften utenfor kampanjetidspunktet eller den på det tidspunktet gjeldende kampanjepris for produktet. Tilsvarende gjelder også for kanselleringer. Kanselleringer er gjerne ikke tillatt på sterkt rabatterte produkter (man kan sammenlikne med flybilletter og kapasitet). Avgiften vil komme frem i din ”handlekurv” når du bestiller din parkering.

5.4 Refundering eller betaling av ekstra mellomlegg

På produkter som tillater kansellering og/eller endringer kan det være du får penger til gode, eller må betale et ekstra mellomlegg.

 1. Refundering av parkeringsbeløpet ved kansellering
  Når din bestilling blir kansellert med mer enn 24 timers forvarsel som nevnt i punkt 5.2, vil du motta en refusjon av parkeringsbeløpet.
  Dersom det foreligger en gjeldende kanselleringsavgift, vil denne bli avregnet mot refusjonen før den refunderes. Dette vil du kunne se på bestillingen din på nettstedet.
  Kansellering senere enn 24 timer i forveien blir ikke refundert.
 2. Refundering av parkeringsbeløpet ved endring
  Endringer må mottas 24 timer i forveien ref. punkt 5.2. Endringer med en KORTERE p-tid enn den originale bestillingen vil kunne medføre en refusjon, men fratrukket eventuell endringsavgift dersom dette foreligger. Dette vil du kunne se på bestillingen din på nettstedet.
  Endringer med en FORLENGET p-tid enn den originale bestillingen vil ikke medføre endringsavgift, kun en belastning for den ekstra parkeringstiden du bestiller/benytter. Den ekstra parkeringstiden vil følge den gjeldende prisen som foreligger på endringstidspunktet.

5.5 Refunderinger forøvrig

A) Ingen refunderinger vil bli gjennomført etter at din innkjøringsdato i din bestilling (som beskrevet på bestillingsbekreftelsen/kvitteringen) er utgått eller dersom du ikke har fulgt prosedyren beskrevet ovenfor, og endret/kansellert etter beskrivelsen. 

B) Ingen refunderinger vil bli gjort dersom en bestilling ikke har blitt benyttet (dersom du unnlot å bruke parkeringen) av en eller annen grunn og valgte og ikke å endre eller kansellere din bestilling i samsvar med beskrivelsen ovenfor.

C) Parkeringstid som er bestilt men likevel ikke benyttet vil ikke bli refundert i etterkant, med mindre du har endret bestillingen etter prosedyren ovenfor.

D) Ingen refusjon vil bli gjennomført med mindre du kan vise til en forhåndsbetalt bestillingsreferanse/kvittering med gyldig referansenummer. Refunderinger gjøres utelukkende til det betalingskort/kredittkort den originale betalingen var gjennomført med.

E) Ingen øvrige refunderinger vil bli gjort utover de beskrevet i disse vilkårene.

5.6 Uforsvarlige kanselleringer fra Apcoa Parking Norway sin side

Dersom Apcoa Parking Norway skulle komme til å kansellere din reservasjon for en årsak Apcoa Parking Norway kan kontrollere og ikke på grunn av en hendelse utenfor Apcoa Parking Norway sin kontroll (se avsnitt 6 nedenfor) vil vi refundere det mottatte kjøpsbeløpet til deg på det samme betalingskort/ kredittkortet som betalingen har skjedd fra.

5.7 Avgifter for betaling med debet- og kredittkort

Vi forbeholder oss retten til og ikke å refundere avgifter for betaling med debet- eller kredittkort. Dette er for å dekke kostnader pålagt av kredittkortselskaper og relevante administrasjons kostnader. Omfanget av eventuelle slike kostnader vil være tydelig gitt før bestillingen bekreftes, og vil bli vist som en del av et eventuelt administrasjonsgebyr eller kansellerings- og endringsavgift.

 

6. Hendelser utenfor Apcoa Parking Norway sin kontroll.

 

Apcoa Parking Norway påtar seg ikke ansvar for eventuelle feil og mangler som måtte følge av det å utføre sine forpliktelser på grunn av en hendelse utenfor rimelig kontroll. Eksempler på slike hendelser inkluderer krig eller trussel om krig, opprør, borgerkrig, terrortrusler eller -aktivitet, arbeidskonflikter, naturkatastrofer, brann, ugunstige værforhold, offentlige reguleringer/bygningsarbeider, nedleggelse av lufthavn, og / eller kansellering eller endring av flyselskapers flight planer.

Apcoa Parking Norway vil ikke gjøre noen som helst andre endringer i din bestilling i tilfelle du ønsker å endre eller avbestille din reservasjon grunnet en hendelse av den typen som er oppført i avsnitt 6.1. Slike endringer må du altså selv besørge ved slike hendelser på nettstedet. EuroPark er heller ikke forpliktet til refusjon av betaling i så måte.

 

7. Vårt ansvar overfor deg.

 

Apcoa Parking Norway vil handle med rimelig dyktighet og forsiktighet når vi yter våre tjenester til deg.

Ingenting i disse vilkårene begrenser Apcoa Parking Norway ansvar i tilfeller av dødsfall eller personskade forårsaket av vår uaktsomhet, eller i tilfeller av svindel.

Apcoa Parking Norway påtar seg ikke ansvar for Indirekte eller tilfeldige tap, eller tap av fortjeneste, tap av kundetilfredshet, tap av inntekter, tap av data.

 

8. Generelt.

 

8.1 Kjøpsloven

Alle kjøpsavtaler gjort mellom deg og oss via nettsiden er underlagt norsk lovgivning.

8.2 Endring av vilkår

Vi forbeholder oss retten til å endre disse vilkårene dersom det skulle være behov for dette. Likevel, når du har gjort en reservasjon vil vilkårene som gjelder være de som var lagt ut på nettstedet på bestillingstidspunktet ditt. Vær vennlig å ikke anta at vilkårene som gjaldt ved en tidligere anledning når du har bestilt en tjeneste fra oss, fortsatt gjelder ved neste bestilling. Vi anbefaler derfor at du alltid leser disse vilkårene før en ny bestilling for å forvisse deg om at du aksepterer dem.

8.3 Gjennomført kjøp betyr godkjennelse av vilkårene for nettstedet og bestillingen

Et gjennomført kjøp på våre nettsider bekrefter at du har lest og godtatt våre vilkår. Disse vilkårene utgjør hele avtalen mellom deg og EuroPark med hensyn til salg av de aktuelle tjenestene.

8.4 Vilkår ved særskilte situasjoner

Disse vilkårene refererer kun til visning av dette nettstedet. Egne vilkår gjelder for premietrekninger, konkurranser og kampanjer som vi kan kjøre på nettstedet fra tid til annen, så vel som til produkter og tjenester som selges via dette nettstedet. I tilfeller der det gjelder andre vilkår enn disse, vil dette spesifiseres klart og tydelig.

8.5 Særskilte tilbud på parkering

Særskilte tilbud på parkering (kampanjer) gitt fra Apcoa Parking Norway og lufthavnens side innebærer en konkret lovet pris på et gitt produkt angitt i tid. Kampanjen vil også ha en begrenset varighet i et gitt datointervall. Kommunikasjonen i vår markedsføring skal alltid være tydelig på disse kriteriene for hvordan tilbudet er gitt:

a. Det er ikke mulig å oppnå annonsert pris utenfor gitt kampanjeperiode
b. Vær oppmerksom på at kampanjeproduktet kan være utsolgt på nettstedet i deler av kampanjeperioden (parkering drives av ledig kapasitet, og ved stor trafikk kan vi være utsolgt)
c. Sterkt rabatterte kampanjepriser kan bety at du ikke har mulighet til å endre eller kansellere din bestilling, med mindre man betaler en avgift som tilsvarer mellomlegget til ordinær parkering.

8.6 Salg av offisiell lufthavnparkering

All parkering som selges på nettstedet i regi av Apcoa Parking Norway er såkalt offisiell lufthavnparkering. Dette vil si at parkeringen drives i partnerskap med grunneier, det vil si Sandefjord Lufthavn Torp. Se også punkt 1.2.2

8.7 Bomanlegg og parkeringskontroll

All parkering kjøpt på nettstedet er regulert innenfor bomanlegg i lufthavnen. Dette betyr at det ikke foregår normal parkeringskontroll på områdene. Dersom man likevel skulle komme til å parkere på reserverte plasser uten å ha rett til det, vil man allikevel kunne motta kontrollavgift. Reserverte plasser kan være for eksempel HC plasser (uten at du har gyldig HC kort i bilen), Plasser for EL-bil (uten at du har EL-bil) og liknende. Reserverte plasser er alltid godt merket.

8.8 Standardvilkår for parkering

For øvrig gjelder ”Standardvilkår for parkering” (se www.parkeringsklagenemnda.no) ved bestilling av parkeringsplass. Ved parkering og ferdsel på parkeringsområdet anses disse vilkår akseptert.

 

9. Personvern, datasikkerhet og tilgjengelighet.

 

9.1 Personvern

All personlig informasjon du gir oss når du bruker dette nettstedet vil bli brukt i henhold til våre retningslinjer for personvern. Våre retningslinjer i forhold til personvern kan du lese mer om i detalj ved å gå inn på linken ”Personvern” i bunnteksten på nettsiden. Punktene nedenfor vil gi en oppsummering av personverns policy for nettstedet.

Apcoa Parking Norway følger gjeldende norsk personvernlovgivning. Alle personopplysninger som samles inn via våre nettsider behandles i tråd med de til enhver tid gjeldende regler. Apcoa Parking Norway ønsker at du skal føle deg trygg når du besøker våre sider. Vi behandler dine personopplysninger på en sikker måte, med Apcoa Parking Norway som behandlingsansvarlig.

Du står fritt til å be om informasjon om behandlingen av dine personopplysninger som finner sted i tilknytning til denne tjenesten. Dersom du gir oss informasjon om at personopplysningene ikke er korrekte, vil Apcoa Parking Norway rette disse.
Adressen og kontaktinformasjon til både Apcoa Parking Norway som selskap samt vår kundeservice, finner du øverst i innledningen.

Du kan gå til alle våre nettsider uten å gi oss personlige opplysninger om deg selv. Men dersom vi skal kunne yte de tjenester du ber om (for eksempel i form av salg), trenger vi en del opplysninger:

9.1.1 Innsamling av personlige opplysninger
For å kunne yte våre tjenester har vi behov for opplysninger som identifiserer deg som person. Slike opplysninger vil vi be om når du bestiller parkeringsplass via Internett, eller dersom du etterspør informasjon om andre av våre tjenester. Personopplysninger som samles inn av Apcoa Parking Norway i slike sammenhenger begrenset til e-postadresse, navn, adresse, telefonnummer, kredittkortnummer og liknende. Påkrevde felter for informasjon vil være merket med en stjerne *. Dette er minimumsinformasjon vi behøver for å kunne gjennomføre bestillingen på en sikker måte. Det vil også være ”valgfrie” felter, som du kan velge å fylle ut av praktiske årsaker og for å styrke muligheten for å få optimale løsninger presentert for deg. Sensitiv informasjon vil alltid være kryptert (for eksempel betalingsinformasjon) og overholde alle regler som er trukket opp av kredittkortselskapene som eier de korttyper som håndteres på nettsiden .

9.1.2 Innsamling av øvrige opplysninger
EP samler også inn enkelte opplysninger om maskinvaren og programvaren din (cookies). Disse opplysningene kan være: IP-adresse, Web-lesertype, operativsystem, domenenavn, tilgangstid og henvisende områdeadresser. Denne informasjonen brukes til å drive tjenesten, opprettholde kvaliteten på tjenesten og gi generell statistikk for bruken av nettsidene. Slike opplysninger blir ikke knyttet til dine personlige opplysninger. Les mer om cookies i punkt 9.5.

9.1.3 Bruk av personopplysninger
Vi bruker personopplysningene for å kunne levere produkter og tjenester og annen informasjon som du ber om, eller som er nødvendig i forbindelse med kjøp av produktene eller tjenestene våre. Det benyttes også for å varsle deg om nye spesialtilbud, oppdatert informasjon og andre nye tjenester fra oss, men kun hvis du har samtykket til det på forhånd.
Apcoa Parking Norway utleverer, med unntak av det som følger ovenfor, bare opplysningene til andre når dette er i overensstemmelse med den til enhver tid gjeldende Lov Om Behandling Av Personopplysninger eller den til enhver tid gjeldende personvernlovgivning, eller er nødvendig for å beskytte og forsvare Apcoa Parking Norway som selskap, dets rettigheter, ansatte, kunder eller publikum generelt.

Dine personopplysninger behandles av Apcoa Parking Norway, med Apcoa Parking Norway som behandlingsansvarlig. Apcoa Parking Norway vil imidlertid benytte en databehandler i utlandet til å oppbevare opplysningene, som nevnt i innledningen.

9.1.4 Sikkerhet for personlige opplysninger
Vår internettside er beskyttet med SSL-teknologi (Secure Sockets Layer) Dette innebærer at personopplysningene er kryptert slik at ingen kan misbruke opplysningene.

9.2 Kommunikasjon med kunden

Når du foretar en bestilling, forteller du oss om du vil at vi skal kommunisere med deg utover det som er nødvendig for å oppfylle avtalen. Dette gjøres ved å krysse ut/hake av for at du ønsker å motta øvrig informasjon som f.eks markedsføring på e-post. Hvis du ved en senere anledning ønsker å melde deg ut fra denne tjenesten, gjøres dette ved å ta bort haken ved neste anledning på nettstedet.

Fra tid til annen kan vi be deg om å gi oss dine synspunkter på våre tjenester, vår nettside eller liknende. Vår bruk av ditt bidrag sammen med den personlige informasjonen du gir, vil bli underlagt disse vilkårene og av vilkårene i personvernerklæringen. Hvis du er under 16 år må du ha samtykke fra foreldre/verge.

Eventuelle bidrag du oppgir må ikke inneholde noe som er ulovlig, støtende, fornærmende, truende, ærekrenkende eller diskriminerende og skal heller ikke krenke rettighetene til noen andre.

9.3 Tilgjengelighetserklæring

Våre retningslinjer i forhold til personvern kan du lese mer om i detalj ved å gå inn på linken ”Tilgjengelighetserklæring” i bunnteksten på nettsiden. Punktene nedenfor gir en oppsummering.

EuroPark er forpliktet til å levere et nettsted som er tilgjengelig for et størst mulig publikum, uavhengig av teknologi eller evne. Vi arbeider aktivt for å øke tilgjengeligheten og brukervennligheten på vår hjemmeside. Dette betyr at vi følger alle tilgjengelige standarder og retningslinjer for e-handel.

Retningslinjer og standarder:
Nettstedet tilstreber seg å tilpasse nivået Double-A av World Wide Web Consortium (W3C)sin Web Content Accessibility Guidelines 2.0. Disse retningslinjene forklarer hvordan man gjør webinnhold mer tilgjengelig for personer med nedsatt funksjonsevne. Samsvar med disse retningslinjene vil bidra til å gjøre nettet mer brukervennlig for alle mennesker. Vårt nettsted har blitt bygget ved hjelp av koding som er kompatibel med W3C standarder for HTML og CSS. Nettstedet skal vises korrekt i dagens nettlesere og bruke standard kompatibel HTML / CSS koding. Dette betyr at eventuelle fremtidige nettlesere også vil vise siden på riktig måte.

Unntak: Selv om vi bestreber oss på å følge de vedtatte retningslinjer og standarder for tilgjengelighet og brukervennlighet, er det ikke alltid mulig å gjøre det på absolutt alle områder av nettstedet. Vi arbeider kontinuerlig med å finne løsninger som vil bringe alle områder av nettstedet opp til samme nivå av generell webtilgjengelighet. Dersom du i mellomtiden opplever noen problemer med å få tilgang til nettstedet, ikke nøl med å kontakte Apcoa Parking Norway sin kundeservice.

9.4 Sikkerhet på nettsiden

Vi forstår hvor viktig sikkerhet på Internet er for våre kunder. Når du gjennomfører en bestilling og lagrer informasjon på vår nettside, opprettholdes høyeste nivå av sikkerhet. Våre retningslinjer i forhold til nettsidens sikkerhet kan du lese mer om i detalj ved å gå inn på linken ”Sikkerhet” i bunnteksten på nettsiden.

Vårt nettsted benytter Secure Sockets Layer (SSL) krypteringsteknologi.  Dette er et av de mest avanserte sikkerhetsprogrammer som for tiden er tilgjengelig for nett transaksjoner. Den krypterer all din personlige informasjon, inkludert kreditt- eller debetkort og ditt navn og adresse, slik at det ikke kan leses som informasjon over Internett.

Du vet du er på et sikkert område på nettstedet når "http" er erstattet med "https" i nettleserens adressefelt. En liten låst hengelås vil også vises i nedre høyre hjørne av nettleservinduet.

9.5 Cookies

Våre retningslinjer i forhold til bruk av cookies kan du lese mer om i detalj ved å gå inn på linken ”Personvern” eller ”Cookies” i bunnteksten på nettsiden. Vår nettside benytter cookies (i likhet med de fleste andre nettsider) for å samle inn informasjon om din bruk. Når du går inn på nettsidene vil din datamaskin automatisk bli utstedt med en cookie. En cookie er en liten tekstfil som identifiserer datamaskinen til vår server. Cookies seg ikke til å identifisere den enkelte bruker. Kun datamaskinen. Hvis du ikke vet hva cookies er eller hvordan du kan kontrollere dem, anbefaler vi at du besøker følgende nettside: http://www.aboutcookies.org. Her får du detaljert veiledning. 

Våre cookies tar opp de områdene av nettstedet som har vært besøkt av datamaskinen din, hvor lenge og hva aktiviteten ble gjennomført på nettstedet. Vi gjør dette slik at vi kan forstå hvilke deler av nettsidene som er mest populære, og også for å forbedre din generelle opplevelse. For eksempel sikrer noen av cookies’ene at salgsfremmende elementer (f.eks pop-ups) ikke vises for mange ganger på samme besøk.

Enkelte cookies fra tredjeparter er også plassert på nettsidene (som på de fleste nettsider). Disse kan brukes til å spore datamaskinens internettaktivitet etter at du har forlatt nettstedet. Disse cookies tilhører ikke oss, og er ikke plassert der for at vi vil spore de øvrige nettsteder din datamaskin besøker. De er plassert og forvaltet av tredjeparter som ikke på noen måte er knyttet til eller med oss . Disse tredjeparts cookies har vanligvis har en lang levetid ettersom de er ”høstet” og "oppfrisket" når en bruker besøker en side der den samme eller en lignende cookie blir brukt.

Du er ikke forpliktet til å akseptere cookies. Du har mulighet til å stille inn maskinen til enten å akseptere alle cookies, til å varsle deg når en cookie er utstedt, eller ikke motta cookies på noe tidspunkt. Den siste av disse betyr at din brukeropplevelse kan svekkes (ettersom nettsidene du besøker ikke vil være i stand til å tilpasse sidene til ditt bruk).

 

SLUTT PÅ VILKÅR & BESTEMMELSER

________________________________________________________________________